Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

23:25
Nie boisz się spróbować jeszcze raz - boisz się cierpieć z tego samego powodu.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viaalexandrious alexandrious
23:25
... gdy tak czekałam i czekałam ... w pewnej chwili przestało to być ważne. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromthreewords threewords viaalexandrious alexandrious
22:37
22:37
21:41
9819 4e55
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaNSFWorld NSFWorld
21:36
2525 1028 500
Reposted fromink ink viabad-bat-emergency bad-bat-emergency
21:34
Źródło:bilberyy
Reposted fromweightless weightless
21:32
6770 25a6 500
Reposted fromthinredline thinredline viaweightless weightless
21:10
- Dlaczego ona? Dlaczego właśnie ona... - Bo żadna inna kobieta nie potrafi sprawić, żebym na myśl, że ją stracę, trafiał do piekła i z powrotem.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. III
Reposted frommefir mefir viaalexandrious alexandrious
21:08

Bo jeżeli w związku coś nie idzie, trzeba usiąść, pogadać. A nie wyrzucić do śmieci uczucie, o którym zapewniało się druga osobę..

— — Make Me Laugh
21:08
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
21:05
4650 32cf
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaalexandrious alexandrious
21:03
Nie przestaje się kochać człowieka tylko dlatego, że coś w życiu spieprzył.
— Megan Hart
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalexandrious alexandrious
21:02
4117 6520
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaalexandrious alexandrious
20:57
6864 66fb 500
wywiad z Eldo w "PANI" .. ciekawe Gdański.
Reposted fromglupiages glupiages viaalexandrious alexandrious
20:57
6839 650f
Reposted fromzgaga zgaga viaalexandrious alexandrious
20:48
9938 19c3
20:28
Czy dorosłość naprawdę polega na tym, że trzeba robić rzeczy, na które kompletnie nie ma się ani czasu, ani ochoty, ale trzeba, bo tak   w y p a d a ? Skoro jesteś    d o r o s ł y m   człowiekiem, to znaczy, że bierzesz odpowiedzialność za swe czyny, a co za tym idzie robisz nie to, czego od Ciebie oczekuje środowisko i najbliżsi, ale to, co Twoim zdaniem Cię uszczęśliwia (byle z głową, rozsądnie - iść za głosem Serca, ale przy akompaniamencie Rozumu). 
Jesteś dorosły, to Twoje życie i masz je AŻ jedno - rób to, co kochasz, a nie to, co inni myślą, że kochasz.
Mamo, Tato, rzucam studia. Nadal mnie kochacie? 
Reposted fromcammycat cammycat viaalexandrious alexandrious

June 20 2015

18:28
8021 905e 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamisspandora misspandora

June 17 2015

16:02
6555 2ff3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl